Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?...Đọc văn bản tóm tắt dưới đây và trả lời câu hôi:...

 • 1 Đánh giá

3. Tóm tắt văn bản tự sự

a. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?

 • Ghi lại đầy đủ chi tiết của văn bản tự sự
 • Ghi lại một cách ngắn gọn đầy đủ nội dung chính của văn bản tự sự
 • Kể lại một cách sáng tạo nội dung của văn bản tự sự
 • Phân tích nội dung, ý nghĩa và giá trị của văn bản tự sự

b.Đọc văn bản tóm tắt dưới đây và trả lời câu hôi:

Vua Hùng thứ mười tám có người con gái xinh đẹp... thất bại

(1) Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản nào, có nêu được nội dung chính của văn bản được tóm tắt hay không?

(2) Văn bản được tóm tắt trên có gì khác so với văn bản được tóm tắt (về độ dài, về lời văn, về số lượng nhân vât, sự việc,...).

c. Sắp xếp lại các ý sau theo trình tự hợp lí về các bước tóm tắt văn bản tự sự:

 • Đọc kĩ để hiểu đúng chủ đề văn bản
 • Viết thành văn bản tóm tắt
 • Xác định nội dung chính cần tóm tắt
 • Sắp xếp các nội dung cần tóm tắt theo trình tự hợp lí

Bài làm:

a. Lựa chọn đáp án: tóm tắt văn bản tự sự là

 • Ghi lại một cách ngắn gọn đầy đủ nội dung chính của văn bản tự sự

b. (1) Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh. Nội dung của đoạn văn đã tóm tắt được nội dung của truyện

(2) Sự khác nhau giữa văn bản gốc với văn bản tóm tắt:

 • Văn tóm tắt trên có dung lượng ngắn hơn văn bản gốc
 • Văn tóm tắt trên có lời văn khác với văn bản gốc
 • Văn bản tóm tắt trêncó số lượng sự việc, nhân vật tí hơn so với tác phẩm, nhưng đều là nhân vật chính.

c. Các bước tóm tắt văn bản

 • Bước 1: Đọc kĩ văn bản để hiểu chủ đề văn bản
 • Bước 2: Xác định nội dung chính cần tóm tắt
 • Bước 3: Sắp xếp nội dung cần tóm tắt theo trình tự hợp lí.
 • Bước 4: Viết thành văn bản tóm tắt.
 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021