Tìm các từ ngữ địa phương nơi em đang ở hoặc bùng khác mà em biết và nêu từ ngữ toàn dân tương ứng (theo mẫu)

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội

a. Tìm các từ ngữ địa phương nơi em đang ở hoặc bùng khác mà em biết và nêu từ ngữ toàn dân tương ứng (theo mẫu)

STT

Từ ngữ địa phương

Từ ngữ toàn dân

1

Má, u, bầm

Mẹ

2

Bài làm:

a.

STT

Từ ngữ địa phương

Từ ngữ toàn dân

1

Má, u, bầm

Mẹ

2

Mãng cầu

na

3

Đậu phộng

Lạc

4

Cây viết

bút

5

Vừng

6

Ba, tía, cậu

Bố

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021