Những nhận định sau đây về cách trình bày nội dung của văn bản Bài toán dân số là đúng hay sai?

  • 1 Đánh giá

c. Những nhận định sau đây về cách trình bày nội dung của văn bản Bài toán dân số là đúng hay sai?

STT

Nhận định

Đúng

Sai

1

Văn bản được viết theo phương thức thuyết minh

Đ

S

2

Văn bản được viết theo phương thức lập luận kết hợp với tự sự

Đ

S

3

Văn bản sử dụng các số liệu minh chứng phong phú và giàu sức thuyết phục

Đ

S

4

Văn bản đặt vấn đề 1 cách mạnh mẽ , gây ấn tượng tốt

Đ

S

Bài làm:

STT

Nhận định

Đúng

Sai

1

Văn bản được viết theo phương thức thuyết minh

S

2

Văn bản được viết theo phương thức lập luận kết hợp với tự sự

Đ

3

Văn bản sử dụng các số liệu minh chứng phong phú và giàu sức thuyết phục

Đ

4

Văn bản đặt vấn đề 1 cách mạnh mẽ , gây ấn tượng tốt

Đ

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021