Tìm một tình thái từ trong tiếng địa phương nơi em ở hoặc tiếng địa phương khác mà em biết.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Tìm một tình thái từ trong tiếng địa phương nơi em ở hoặc tiếng địa phương khác mà em biết.

Bài làm:

  • Anh nói thế dư mà em lại nghĩ khác ! (Nam Định)
  • Bạn đi mô rứa? (bạn đi đâu vậy?)
  • Tụi mình đi chơi hè (nhé)!
  • Răng mà mặn dữ ri (vậy)?
  • Ở đây vui quá hén! (nhỉ)
  • Tui đã bảo với bà rồi mừ! (mà)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1