Đặt câu ghép với mỗi cặp từ hô ứng dưới đây:

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu ghép với mỗi cặp từ hô ứng dưới đây:

a) ...vừa... đã... (hoặc... mới... đã...; ... chưa... đã...)

b) ... đâu... đấy... (hoặc... nào... nấy...; ... sao... vậy...)

c) ... càng ... càng.

Bài làm:

VD: Đặt câu:

  • Mẹ em vừa đi làm về đã tất bật, vất vả chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình
  • Tôi mới chợp mắt trời thì trời đã sáng
  • Mẹ đi đâu, nó theo đấy
  • Càng lớn nó càng bướng bỉnh
  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021