Chỉ ra tác dụng của hai dấu câu trong đoạn trích dưới đây:

  • 1 Đánh giá

b. Chỉ ra tác dụng của hai dấu câu trong đoạn trích dưới đây:

- Chú có rất nhiều kỉ niệm nhưng nhớ nhất là lần đến thăm nhà cô bạn học cũ. Bà mẹ giới thiệu rất hãnh diện với cậu con trai : '' Đây là bác Khoa- nhà thơ - bạn học ngày xưa của mẹ đấy.''.

- Đặc tính của thông tin nghệ thuật là : khám phá bản chất cá thể của các khách thể đế được mô tả bằng phương tiện kí hiệu nào tương ứng với đối tượng miểu tả ; truyền tải bằng phương tiện kí hiệu của thế giới quan lẫn nhân cách tác giả thông tin: nghệ sĩ

Bài làm:

Tác dụng của hai dấu câu trong đoạn trích:

  • Đoạn văn 1: Báo trước phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó.
  • Đoạn văn 2: Báo trước lời dẫn trực tiếp
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1