Chọn 1 chủ đề gần gũi với cuộc sống của em để lập dàn ý và làm bài văn thuyết minh về chủ đề đó.

Nội dung
  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

2. Chọn 1 chủ đề gần gũi với cuộc sống của em để lập dàn ý và làm bài văn thuyết minh về chủ đề đó.

Bài làm:

Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/cong-nghe/van-mau-lop-8.html)

Chủ đề liên quan