Đặt câu với các tình thái từ: mà, đấy, chứ, lị, thôi, cơ, vậy

  • 1 Đánh giá

d. Đặt câu với các tình thái từ: mà, đấy, chứ, lị, thôi, cơ, vậy

Bài làm:

  • Con làm bài tập rồi mà.
  • Bạn đang làm gì đấy ?
  • Tuyệt quá chứ lị.
  • Đi học thôi.
  • Cho con đi chơi với cơ.
  • Muộn thế này đành ngủ vậy

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1