Chỉ ra một tác dụng của dấu chấm câu, dấu chấm than và dấu chấm hỏi trong dấu ngoặc đơn:

  • 1 Đánh giá

b. Chỉ ra một tác dụng của dấu chấm câu, dấu chấm than và dấu chấm hỏi trong dấu ngoặc đơn:

  1. Một thế kỷ văn minh khai hóa(!) của thực dân cũng không làm ra đường một tấc sắt. Tre vẫn còn vất vả mãi với người.
  2. Dân khu phố này chuyền nhau rằng hắn ta là kẻ bịp bợm (!?)
  3. Tên trộm đó đắc ý và tự vỗ ngực vì không ai phát hiện ra được nơi Hắn trốn (!)

Bài làm:

(1)

  • Dấu chấm than (1): bộc lộ cảm xúc mỉa mai về lời hứa xuông về một niềm văn minh khai hóa của bọn thực dân.

(2)

  • Dấu chấm hỏi (2): dùng để hỏi hắn là một con người bim bợm như thế nào?
  • Dấu chấm than (2): dùng để bộc lộ cảm xúc không ưa, mỉa mai, ghét bỏ đối với một tên bịp bợm.

(3)

  • Dấu chấm than (3) :biểu thị cảm xúc (thái độ đắc ý, mỉa mai của người viết và sự sung sướng của tên trộm )
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1