So sánh hai cách nói sau đây, cho biết cách nói nào nhẹ nhàng, tế nhị hơn đối với người nghe.

  • 1 Đánh giá

c. So sánh hai cách nói sau đây, cho biết cách nói nào nhẹ nhàng, tế nhị hơn đối với người nghe.

  • Con dạo này lười lắm.
  • Con dạo này không được chăm chỉ lắm.

Bài làm:

Đây là cách nói giảm, cách nói thứ hai nhẹ nhàng và tế nhị hơn.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1