Tìm tư liệu phân biệt biện pháp tu từ nói quá và nói khoác

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

2. Tìm tư liệu phân biệt biện pháp tu từ nói quá và nói khoác

Bài làm:

Nói khoác và biện pháp tu từ nói quá giống và khác nhau ở những điểm sau:

  • Giống nhau: cùng sử dụng sự phóng đại về quá độ, quy mô tính chất... sự việc và hiện tượng.
  • Khác nhau:
    • Nói quá là biện pháp tu từ làm tăng sự biểu cảm của văn chương và để nhấn mạnh ý. Mục đích nhấn mạnh, khẳng định, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
    • Nói khoác là một tính cách của con người trong đời sống, làm cho người nghe tin vào những điều không có thực, hoặc để phô trương, khoe khoang.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1