Hoàn thiện sơ đồ sau về bố cục của văn bản Bài toán dân số

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc hiểu văn bản sau: Bài toán dân số

2. Tìm hiểu văn bản

a. Hoàn thiện sơ đồ sau về bố cục của văn bản Bài toán dân số

Bài làm:

Hoàn thành sơ đồ như sau:

Cụ thể:

Bố cục của bài toán dân số:

Mở bài: "Từ đầu -> sáng mắt ra": Nêu vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình đặt ra từ thời cổ đại

Thân bài: "Tiếp -> ô thứ 31 của bàn cờ": Vấn đề được triển khai là: Tập trung làm rõ tốc độ gia tăng dân số thế giới vô cùng nhanh chóng.

  • Luận điểm 1: Bài toán dân số: Đặt thóc lên bàn cờ ( ô1: 1 hạt -> ô 64 tính theo cấp số nhân là một con số khủng khiếp
  • Luận điểm 2: So sánh sự gia tăng dân số như hạt thóc trên bàn cờ (bắt đầu là 2 người, -> năm 1995 là 5,63 tỉ người, đủ cho ô thứ 30 của bàn cờ.
  • Luận điểm 3: Thực tế phụ nữ có thể sinh rất nhiều con (>2) dẫn đến sự gia tăng dân số khắp hành tinh.

Kết bài: "Còn lại" : Vấn đề chính được chốt lại là: Kêu gọi loài người hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số...đó chính là con đường tồn tại của loài người.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1