Trong mạch kể của người kể chuyện xưng "toi" nguyên nhân nào khiến hai cây phong chiếm vị trí trung tâm và gây xúc động sâu sắc cho người kể chuyện?

Nội dung
  • 1 Đánh giá

e. Trong mạch kể của người kể chuyện xưng "toi" nguyên nhân nào khiến hai cây phong chiếm vị trí trung tâm và gây xúc động sâu sắc cho người kể chuyện? Tại sao có thể nói trong mạch kể xen lẫn tả này, hai cây phong được miêu tả hết sức sống động, như hai con người và không chỉ thông qua sự quan sát của người kể chuyện?

Bài làm:

Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/de-bai/trong-mach-ke-cua-nguoi-ke-chuyen-xung-toi-nguyen-nhan-nao-khien-hai-cay-phong-chiem-vi-tri-0)

Chủ đề liên quan