Đặt câu với các thành ngữ dùng biện pháp nói quá sau đây:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Biện pháp nói quá

a. Đặt câu với các thành ngữ dùng biện pháp nói quá sau đây:

nghiêng nước nghiêng thành, dời non lấp biển, lấp biển vá trời, mình đồng da sắt, nghĩ nát óc.

Bài làm:

  • Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thúy Kiều khiến thiên nhiên cũng phải hờn ghen.
  • Vợ chồng đồng lòng chung sức có thể dời non lấp bể.
  • Mọi người đoàn kết lại có thể lấp biển vá trời
  • Chàng Gióng mình đồng da sắt cưỡi ngựa như bay trước quân thù.
  • Bài toán này khó quá, tớ nghĩ nát óc mà không làm được.

  • 213 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1