Nếu bỏ các từ in đậm trong các ví dụ 1,2,3 trên đây thì ý nghĩa của câu có thay đổi hay không?

  • 1 Đánh giá

b, Nếu bỏ các từ in đậm trong các ví dụ 1,2,3 trên đây thì ý nghĩa của câu có thay đổi hay không?

Bài làm:

Nếu bỏ các từ in đậm trong các ví dụ thì ý nghĩa của câu có sự thay đổi:

1). Nếu lược bỏ từ “à” thì câu này không còn là câu nghi vấn nữa.

2). Nếu lược bỏ từ “đi” thì câu này không còn là câu cầu khiến nữa.

3). Nếu không có từ “thay” thì không thể cấu tạo được câu cảm thán.

4). Từ “ạ” giúp cho câu chào thể hiện tính lễ phép cao hơn.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1