Tìm thêm các câu ghép trong đoạn trích ở mục 1

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về cách nối các vế câu

a. Tìm thêm các câu ghép trong đoạn trích ở mục 1

b. Trong mỗi câu ghép, các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

c. Dựa vào những kiến thức đã học ở các lớp dưới, hãy nêu thêm ví dụ về cách nối các vế câu trong câu ghép

Bài làm:

a+b) Các câu ghép có ở đoạn trích ngoài ba câu đã phân tích :

  • Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường (Câu này không dùng từ nối, giữa các vế có dấu phẩy)
  • Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết.” (Câu ghép các vế nối nhau bằng quan hệ từ vì)
  • Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.( Không dùng từ nối, dùng dấu chấm và cặp từ hô ứng: nhưng .......lại)

c) Ví dụ về cách nối các vế câu trong câu ghép.

  • Nối bằng một quan hệ từ : và, rồi, mà, còn, song, nhưng, chứ... Ví dụ: Tôi thì thấp song anh trai tôi thì cao
  • Nối bằng cặp quan hệ từ : vì... nên, bởi... nên, tại... nên, do... nên, nếu... thì, giá... mà, tuy... nhưng, chẳng những... mà còn... Ví dụ: Vì trời mưa nên tôi không đi chơi được
  • Không dùng từ nối, giữa các vế câu có dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm. Ví dụ: Trời tối sầm lại, gió bắt đầu nổi lên, mưa nặng hạt dần.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021