Văn bản tôi đi học của Thanh Tịnh là dòng hoài niệm về những kỉ niệm ấu thơ. Em hãy tìm ra điểm khác biệt trong các thể hiện dòng cảm xúc hoài niệm giữa văn bản Trong lòng mẹ và Tôi đi học...

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về đọc hiểu văn bản Trong lòng mẹ

Học sinh thảo luận theo nhóm về nội dung sau:

a. Văn bản tôi đi học của Thanh Tịnh là dòng hoài niệm về những kỉ niệm ấu thơ. Em hãy tìm ra điểm khác biệt trong các thể hiện dòng cảm xúc hoài niệm giữa văn bản Trong lòng mẹ và Tôi đi học

Bài làm:

Sự khác biệt

Tôi đi học

Trong lòng mẹ

Văn bản có sự kết hợp hài hoà giữa tự sự, trữ tình, miêu tả

Bố cục chặt chẽ, tự nhiên theo dòng hồi tưởng, theo trình tự đan xen giữa hiện tại và quá khứ

Ngôn ngữ diễn tả tinh tế, giàu nhạc điệu và giàu chất thơ

Văn bản thể hiện phong cách viết văn của Nguyên Hồng trong thể loại hồi kí, thấm đượm chất trữ tình, lời văn tự truyện chân thành, giàu sức truyền cảm thể hiện những suy nghĩ nội tâm và dòng cảm xúc của nhân vật:” tôi” mỗi khi nghĩ đến mẹ của mình

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021