Gạch chân từ không cùng trường từ vựng trong bảng dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Luyện tập về trường từ vựng

a. Gạch chân từ không cùng trường từ vựng trong bảng dưới đây:

Vị giác

Thính giác

Khứu giác

Ngọt

Lạnh

Cay

Đắng

Buốt

Thơm

Mặn

Êm

chua

Điếc

Chói

Giá

Nghễnh ngãng

Nỗng

Đặc

Thính

Hôi

Mũi

Chuối

Mắt
thơm tho

Hôi

Hắc

Chát

Sáng

Béo

Bài làm:

Vị giác

Thính giác

Khứu giác

Ngọt

Lạnh

Cay

Đắng

Buốt

Thơm

Mặn

Êm

chua

Điếc

Chói

Giá

Nghễnh ngãng

Nồng

Đặc

Thính

Hôi

Mũi

Chuối

Mắt

thơm tho

Hôi

Hắc

Chát

Sáng

Béo

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021