Đọc câu ghép sau và hoàn thành phiếu bài tập ở dưới:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về câu ghép (tiếp theo)

a. Đọc câu ghép sau và hoàn thành phiếu bài tập ở dưới:

- Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.

(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)

- Nếu bạn học hành chăm chỉ thì bạn sẽ vượt qua kì thi sắp tới

- Tuy trời rét mướt nhưng những cành đào vẫn đua nhau khoe sắc

- Bạn ấy chẳng những chăm chỉ học mà bạn ấy còn hát rất hay

Câu

Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu

Ý nghĩa vế 1

Ý nghĩa vế 2

Bài làm:

Câu

Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu

Ý nghĩa vế 1

Ý nghĩa vế 2

Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.

quan hệ nhân quả

Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp => kết quả

tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.=> nguyên nhân

Nếu bạn học hành chăm chỉ thì bạn sẽ vượt qua kì thi sắp tới

Điều kiện, giả thuyết

Nếu bạn học hành chăm chỉ=> điều kiện để xảy ra sự việc

thì bạn sẽ vượt qua kì thi sắp tới=> kết quả đạt được từ điều kiện vế trước

Tuy trời rét mướt nhưng những cành đào vẫn đua nhau khoe sắc

Quan hệ tương phản

Tuy trời rét mướt=>vế có từ tương phán ý nghĩa với vế sau

nhưng những cành đào vẫn đua nhau khoe sắc=> vế có từ tương phán ý nghĩa với vế trước

Bạn ấy chẳng những chăm chỉ học mà bạn ấy còn hát rất hay

Quan hệ tăng tiến

Bạn ấy chẳng những chăm chỉ học

mà bạn ấy còn hát rất hay=> có ý nghĩa bổ sung thêm so với vế trước

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1