Thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về trợ từ

a. Thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập

(1) Đọc các câu dưới đay và trả lời câu hỏi:

  • Nó ăn hai bát cơm
  • Nó ăn những hai bát cơm
  • Nó ăn có hai bát cơm

Nghĩa của các câu trên có ý nghĩa khác nhau như thế nào?

Vì sao có sự khác nhau đó

Từ những câu Nó ăn những hai bát cơm và từ có trong câu Nó ăn có hai bát cơm đi kèm từ nào và biểu thị thái độ gì của người nói?

(2) Tìm ví dụ tương tự như các câu trên

Bài làm:

(1) Nghĩ các câu trên khác nhau ở:

  • Câu1 : Thông báo thông tin nó ăn hai bát cơm
  • Câu 2 : Thông báo thông tin nó ăn hai bát cơm là nhiều (những)
  • Câu 3 : Thông báo thông tin nó ăn hai bát cơm là ít (có)

Các câu trên có sự khác nhau là bởi vì có thêm các trợ từ những và có.

Từ những trong câu '' Nó ăn những hai bát cơm'' đi kèm với từ ăn và biểu thị thái độ đánh giá mức độ ăn nhiều vượt mức bình thường

Từ có trong câu '' Nó ăn có hai bát cơm'' đi kèm với từ ăn và biểu thị thái độ đánh giá mức độ ăn ít, không đạt mức bình thường

(2) Tìm VD tương tự :

  • Lan được những 8 điểm môn Văn.
  • Lan được có 8 điểm môn Văn .
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021