Viết bài tập làm văn số 1 (làm tại lớp)-Văn tự sự. Tham khảo các đề sau: Đề 1: Người ấy sống mãi trong lòng tôi; Đề 2: Tôi thấy mình đã lớn khôn

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Viết bài tập làm văn số 1 (làm tại lớp)-Văn tự sự. Tham khảo các đề sau:

Đề 1: Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Đề 2: Tôi thấy mình đã lớn khôn

Bài làm:

Đề 1: Tham khảo tại đây: https://tech12h.com/bai-hoc/nguoi-ay-ban-thay-nguoi-song-mai-trong-long-toi.html

Đề 2: Tham khảo tại đây: https://tech12h.com/bai-hoc/toi-thay-minh-da-khon-lon.html

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1