Theo em ngày trái đất được tôt chức hằng năm nhằm mục đích gì? Nêu một số chủ đề của ngày trái đất.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Theo em ngày trái đất được tôt chức hằng năm nhằm mục đích gì? Nêu một số chủ đề của ngày trái đất.

Bài làm:

Mục đích: bảo vệ môi trường như: tuyên truyền kêu gọi mọi người chung sức bảo vệ môi trường sống, tổ chức trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp.

Một số chủ đề:

  • Nói không với rác thải nhựa (2018)
  • Cùng tham gia, cùng hành động vì nguồn nước sạch Việt Nam(2017)\
  • Chiến dịch giờ trái đất (2016) "Hành động nhỏ ý nghĩa lớn"
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1