Nêu ý nghĩa các từ ngữ in đậm trong các câu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về từ ngữ địa phương

a. Nêu ý nghĩa các từ ngữ in đậm trong các câu dưới đây:

- Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

(Hồ Chí Minh)

- Mặt trời của bắp thì nằm trên Đồi

Mặt trời của mẹ, Em nằm trên lưng

(Nguyễn Khoa Điềm)

- Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào

Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế

Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế

(Bằng Việt)

b. Trong các từ in đậm trên, những từ nào là từ địa phương, từ nào được dùng phổ biến toàn dân ?

c. Đọc thông tin sau, nêu sự khác biệt giữa từ ngữ địa phương với từ ngữ toàn dân:

Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương là những từ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.

Bài làm:

a. Nghĩa của các từ " bắp , bẹ , ngô " là : cây lương thực, thân thẳng, quả có dạng hạt tụ lại thành bắp ở lưng chừng thân, hạt dùng để ăn .

b.

  • "bẹ" là từ ngữ địa phương (miền Bắc)
  • "bắp" là từ ngữ địa phương (miền Nam)
  • "ngô" là từ ngữ toang dân được dùng phổ biến , rộng rãi.

c, Sự khác biệt giữa từ ngữ địa phương với từ ngữ toàn dân là ở phạm vi sử dụng:

  • Từ ngữ địa phương chỉ được sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định.
  • Từ ngữ toàn dân là từ được mọi người hiểu và sử dụng rộng rãi và phổ biến
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021