Văn bản trên về đối tượng nào? Đối tượng này được trình bày theo trình tự nào trong các đoạn văn trên? Theo em có thể thay đổi được trình tự trong đoạn văn này không, vì sao?

  • 1 Đánh giá

2. Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu: Rừng cọ quê tôi

a. Văn bản trên về đối tượng nào? Đối tượng này được trình bày theo trình tự nào trong các đoạn văn trên? Theo em có thể thay đổi được trình tự trong đoạn văn này không, vì sao?

b. Nêu chủ đề của văn bản?

c. Chủ đề của văn bản được thể hiện ở việc miêu tả rừng cọ đến cuộc sống của người dân. Hãy chứng minh điều đó.

d, Chỉ ra các từ ngữ, các câu tiêu biểu thể hiện chủ đề của văn bản.

Bài làm:

a. Đối tượng văn bản là: rừng cọ. Đối tượng đươc trình bày theo trình tự miêu tả. Theo em, không thể thay đổi trình tự này được vì như thế sẽ làm thay đổi đến chủ đề của văn bản.

b. Chủ đề của văn bản: hình ảnh của rừng cọ được gắn bó với con người sông Thao.

c. Chủ đề của văn bản được thể hiện ở việc miêu tả rừng cọ đến cuộc sống của người dân. Chứng minh:

  • Đoạn 1 : Miêu tả bộ phận của cây cọ
  • Đoạn 2 : Sự gắn bó cây cọ vs người dân
  • Đoạn 3 : Lợi ích cây cọ

=> các đoạn đều xoay quanh chủ đề hình ảnh, vai trò cây cọ vs đời sống của người dân

d. Các từ ngữ thể hiện chủ đề : rừng cọ, lá cọ, thân cọ, búp cọ, mành cọ, làn cọ, trái cọ, chiếc chổi cọ, móm lá cọ, nón lá cọ

Các câu thể hiện chủ đề :

  • Chẳng có nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng
  • Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ
  • Người sông Thao đi đâu rồi cũng nhớ về rừng cọ quê mình
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1