Nêu ý nghĩa của nhan đề Đánh nhau với cối xay gió

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Nêu ý nghĩa của nhan đề Đánh nhau với cối xay gió

Bài làm:

Ý nghĩa của nhan đề đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" là :

  • Đề cao tấm lòng yêu tự do, công bằng, chính nghĩa và nhân đạo
  • Ca ngợi tinh thần sẵn sàng chiến đáu hi sinh cho công bằng, lẽ phải
  • 102 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021