Nếu được chọn một lời giới thiệu về văn bản Bài toán dân số, em sẽ chọn lời giới thiệu nào sau đây? Hãy giải thích sự lựa chọn của mình

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Nếu được chọn một lời giới thiệu về văn bản Bài toán dân số, em sẽ chọn lời giới thiệu nào sau đây? Hãy giải thích sự lựa chọn của mình

Bài làm:

Tham khảo: Nếu được lựa chọn em sẽ chọn lời giới thiệu 1 vì khi đọc nó kích thích sự tò mò của người đọc hơn

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021