Nêu ngắn gọn thông điệp được gợi ra từ văn bản

  • 1 Đánh giá

g. Nêu ngắn gọn thông điệp được gợi ra từ văn bản

Bài làm:

Có thể nêu như sau: Mỗi người phải có ý thức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, hạn chế và chống hút thuốc lá. Phải cùng nhau chống thuốc lá như chống nạn dịch nguy hiểm. Cùng nhau đứng lên chống lại nạn dịch này chính là cách mà bản thân chúng ta tự cứu lấy chính chúng ta

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021