Để giảm thiểu biến đổi khí hậu hãy tích cực thực hiện những việc làm sau;

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 7: Thực hiện những việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu

1. Để giảm thiểu biến đổi khí hậu hãy tích cực thực hiện những việc làm sau;

2. Em và người thân trong gia đình còn thực hiện những biện pháp nào khác để giảm thiểu biến đổi, phòng tránh thiên tai?

3. Vận dựng người thân và bạn bè thường xuyên thực hiện những việc làm để giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Bài làm:

2. Em và người thân trong gia đình sử dụng túi giấy thay vì túi lilong, em hay tái chế đồ nhựa để đựng đồ. Tham gia giờ trái đất,..

3. Em sẽ chia sẻ với người thân về những tác cũng như mối nguy cấp về biến đổi môi trường để mọi người yêu và bảo vệ môi trường hơn.

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021