Để trong nhà có điện, em thấy mạng điện gồm có những gì? Để lấy điện đun nước, nấu cơm em cắm dây vào vị trí nào trong nhà?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Vận dụng những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, quan sát nhà em ở và lớp học, hãy trả lời các câu hỏi sau:

(1) Để trong nhà có điện, em thấy mạng điện gồm có những gì?

(2) Để lấy điện đun nước, nấu cơm em cắm dây vào vị trí nào trong nhà?

(3) Khi dùng dụng cụ điện, em có xem nó phù hợp với điện áp của mạng điện trong nhà không?

Bài làm:

(1) Để trong nhà có điện, em thấy mạng điện gồm có: một mạch chính và các nhánh.

Mạch chính lấy điện từ mạng điện phân phối, qua công tơ điện vào trong nhà. Tiếp đó, điện từ mạch chính rẽ ra các mạch nhánh để cung cấp điện cho các thiết bị trong gia đình.

(2) Để lấy điện đun nước, nấu cơm em cắm dây vào phích cắm hoặc ổ cắm ở bảng điện.

(3) Khi dùng dụng cụ điện, em thường xem nó phù hợp với điện áp của mạng điện trong nhà không. Bởi vì nếu thiết bị không phù hợp với mạng điện sẽ dẫn đến trường hợp cháy nổ, làm hỏng thiết bị.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN