Giải công nghệ 8 VNEN

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN công nghệ 8. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ VNEN cong nghe 8 KhoaHoc.

VNEN CÔNG NGHỆ 8 - TẬP 1

VNEN CÔNG NGHỆ 8 - TẬP 2

Mô đun 1: Sản xuất cơ khí

Mô đun 2: Kĩ thuật điện

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8