Công nghệ 8 VNEN bài 3: Hình chiếu và hình cắt

 • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Hình chiếu và hình cắt - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 15. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Trong cuộc sống, người kĩ sư thể hiện các đối tượng kĩ thuật lên bản vẽ bằng cách nào?

2. Với một bản vẽ kĩ thuật, làm thế nào để thể hiện rõ cấu tạo bên trong của vật thể?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm về hình chiếu và các phép chiếu

Thực hiện yêu cầu:

1. Hình 3.1 sử dụng phép chiếu gì để thể hiện hình chiếu của các vật thể?

2. Quan sát hình 3.2 và nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong các hình a, b và c

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hình chiếu vuông góc

Thực hiện yêu cầu

1. Nối nội dung các ô trong cột 1 và nội dung trong các ô cột 2 sao cho phù hợp

2. Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 trong hình 3.5 vào bảng 3.1

Hình chiếuTên hình chiếu
1
2
3

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khái niệm về hình cắt

Thực hiện yêu cầu:

1. Quan sát hình 3.6 và cho biết tên các loại nét vẽ để vẽ hình cắt của ông lót?

2. Phép chiếu được sử dụng để xây dựng hình cắt ở hình 3.6 là phép chiếu gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Quy ước vẽ ren

a. Ren ngoài (ren trục)

Quan sát các hình 3.7, 3.8

Nhận xét về quy ước ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau:

 • Đường đỉnh rưn được vẽ bằng nét ...........
 • Đường chân ren được vẽ bằng nét ...........
 • Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét ..........
 • Vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét ...............
 • Vòng chân ren được vẽ bằng nét ..............

=> Xem hướng dẫn giải

b. Ren trong (ren lỗ)

Quan sát các hình 3.9, 3.10

Nhận xét về quy ước ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau:

 • Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ...........
 • Đường chân ren được vẽ bằng nét ...........
 • Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét ..........
 • Vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét ...............
 • Vòng chân ren được vẽ bằng nét ..............

=> Xem hướng dẫn giải

c. Ren bị che khuất

Quan sát hình 3.11 và cho biết trường hợp ren trục hoặc ren lỗ bị che khuất thì các đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren được vẽ bằng nét gì?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Đánh dấu x vào bảng 3.2 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hướng chiếu với hình chiếu trong hình 3.12a, b

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát hình 3.6 sau đó chuyển thể thành một đoạn văn có nội dung về phương pháp xây dựng hình cắt bằng cách điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Sử dụng ..... song song với một mặt phẳng hình chiếu để cắt đôi ........ Chiếu vuông góc ....... vật thể lên ......... song song với ....... ta thu được hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt gọi là ..........

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát một số chi tiết có ren trong hình 3.13 và cho biết về loại ren của các chi tiết ấy bằng cách đánh dấu X vào những ô phù hợp trong bảng 3.3

Chi tiếtRen trongRen ngoài
a
b
c
d
e
g
h

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Chia sẻ với gia đình và người thân về ý nghĩa của hình chiếu và hình cắt?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 49 lượt xem