Công nghệ 8 VNEN bài 5: Bản vẽ nhà

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Bản vẽ nhà - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 27. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Hãy mô tả về ngôi nhà của em với bạn bên cạnh trong nhóm (về số tầng, về các không gian chính trong ngôi nhà)

2. Để dễ hình dung, em hãy hình dung vẽ ngôi nhà của em vào tờ A4 và tiếp tục trao đổi với bạn về ngôi nhà của gia đình em

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Nội dung của bản vẽ nhà

Thực hiện yêu cầu:

1. Hãy cho biết kích thước cơ bản của ngôi nhà (chiều dài, chiều rộng, chiều cao)

2. Bản vẽ trên sử dụng mấy hình biểu diễn, ý nghĩa của từng hình biểu diễn trong việc biểu diễn ngôi nhà

3. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong phần thông tin "Nội dung của bản vẽ nhà"

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà

Tên gọi của kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà đã được thay bằng các kí hiệu A, B, C... Quan sát các kí hiệu trong hình 5.2 và thực hiện bài tập ghép đôi vào bảng 5.1

Kí hiệuNối giữa cột kí hiệu và cột tên gọiTên gọi
ACửa sổ kép
BCầu thang trên mặt bằng
CCửa đi một cánh
DCửa sổ đơn
ECửa đi đơn hai cánh
FCầu thang trên mặt cắt

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc bản vẽ nhà

Vận dụng những kiến thức về trình tự đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, hoàn thiện nội dung bảng 5.2

Trình tự đọcNội dung cần tìm hiểu
.............................

- Tên gọi ngôi nhà

- Tỉ lệ bản vẽ

.............................

- Tên gọi hình chiếu

- Tên gọi mặt cắt

.............................

- Kích thước chung

- Kích thước từng bộ phận

.............................

- Số phòng

- Số cửa đi và cửa sổ

- Các bộ phận khác

Gợi ý các bước thể hiện trình tự đọc: Các bộ phận, kích thước, khung tên, hình biểu diễn

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Đọc bản vẽ hình 5.3, ghi kết quả đọc bản vẽ vào bảng 5.3

Trình tự đọcNội dung cần tìm hiểuKết quả đọc bản vẽ nhà ở
Khung tên

- Tên gọi ngôi nhà

- Tỉ lệ bản vẽ

Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu

- Tên gọi mặt cắt

Kích thước

- Kích thước chung

- Kích thước từng bộ phận

Các bộ phận

- Số phòng

- Số cửa đi và cửa sổ

- Các bộ phận khác

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy vẽ lại ngôi nhà của em với những kiến thức được học trong bài

2. Trao đổi với người thân trong gia đình về ngôi nhà của gia đình thông qua bản vẽ em đã vẽ. Đề xuất những thay đổi cho ngôi nhà đẹp hơn, tiện nghi và thoáng mát hơn.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hãy quan sát hình vẽ 5.4 về ngôi nhà (hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà) và cho biết:

1. Hình ảnh thể hiện mấy chiều của ngôi nhà?

2. Tìm hiểu trên internet và cho biết, người ta đã sử dụng phần mềm nào để vẽ được hình ảnh của ngôi nhà như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem