Công nghệ 8 VNEN bài 1: Sản phẩm cơ khí

 • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Sản phẩm cơ khí - Sách VNEN công nghệ lớp 8 tập 2 trang 4. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Với những kiến thức đã được học và hiểu biết thực tiễn, hãy trả lời các câu hỏi:

 • Thế nào là sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất cơ khí và thế nào là sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống?
 • Hai loại sản phẩm trên có những đặc điểm gì giống và khác nhau?
 • Nêu ví dụ một sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất cơ khí và một sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động, hình thành kiến thức

1. Khái niệm về sản phẩm cơ khí

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Hãy chia các máy móc, thiết bị, dụng cụ nêu trong hình 1.1 ra hai loại: được dùng trong sản xuất và được dùng trong đời sống?
 • Trong các sản phẩm cơ khí ở hình 1.1 có những sản phẩm nào dùng để tạo ra sản phẩm cơ khí?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất

Trả lời câu hỏi:

 • Các máy trong hình 1.2 có phải là sản phẩm cơ khí không?
 • Các máy trong hình 1.2 thuộc loại máy được dùng trong sản xuất hay trong đời sống?
 • Máy nào trong hình 1.2 thuộc loại máy gia công có phoi?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Sản phẩm của các máy móc, thiết bị, dụng cụ ... trong hình 1.3 có phải là sản phẩm cơ khí không? Tại sao?
 • Trong số các máy móc, thiết bị, dụng cụ... trong hình 1.3 có máy nào có thể xếp vào nhóm máy được dùng trong sản xuất?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

 • Sản phẩm cơ khí là gì?
 • Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất và sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

 • Nêu sự khác biệt chủ yếu giữa sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất và sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Kể tên các máy móc, thiết bị, dụng cụ... được dùng trong sản xuất ở địa phương chia thành hai nhóm: nhóm thuộc ngành cơ khí và nhóm thuộc các ngành khác

=> Xem hướng dẫn giải


 • 52 lượt xem