Để có một mạch điện sử dụng trong gia đình, chúng ta cần tìm hiểu những gì? Để lắp đặt một mạng điện, em thấy có cần phải vẽ sơ đồ trước hay không?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Vận dụng những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, quan sát nhà em ở và lớp học, hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Để có một mạch điện sử dụng trong gia đình, chúng ta cần tìm hiểu những gì?
  • Để lắp đặt một mạng điện, em thấy có cần phải vẽ sơ đồ trước hay không?

Bài làm:

  • Theo em, để có một mạch điện sử dụng trong gia đình, chúng ta cần tìm hiểu về: nhu cầu sử dụng điện của gia đình, bao gồm những thiết bị nào. Sau đó, vạch ra sơ đồ mạch điện, thiết kế mạch điện phù hợp.
  • Để lắp đặt một mạng điện, chúng ta cần phải vẽ sơ đồ trước. Theo đúng trình tự, chúng ta phải vẽ sơ đồ nguyên lý trước sau đó vẽ sơ đồ lắp đặt và cuối cùng là thiết kế mạch điện.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN