Công nghệ 8 VNEN bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo sản phẩm

2. Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo trình tự nào?

3. Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được sự lắp ráp giữa các chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo thứ tự nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Nội dung của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

Hoàn thiện sơ đồ hình 4.1; 4.2

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

Tìm hiểu trình tự và nội dung đọc bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp theo bảng 4.1

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc bản vẽ chi tiết VÒNG ĐAI (hình 4.3) và hoàn thiện bảng 4.2

Trình tự đọcNội dung đọcKết quả đọc
Khung tên

- tên gọi chi tiết

- vật liệu

- tỉ lệ

Hình biểu diễn

- tên gọi hình chiếu

- Vị trí hình cắt

Kích thước

- Kích thước chung của chi tiết

- Kích thước các phần của chi tiết

Yêu cầu kĩ thuật

- Gia công

- Xử lí bề mặt

Tổng hợp

- Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết

- Công dụng của chi tiết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3

Trình tự đọcNội dung đọcKết quả đọc
Khung tên

- Tên gọi sản phẩm

- Tỉ lệ bản vẽ

Bảng kêTên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
Hình biểu diễnTên gọi các hình biểu diễn
Kích thước

- Kích thước chung

- Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết

- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết

Phân tích chi tiếtXác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết
Tổng hợp

- Trình tự tháo, lắp

- Công dụng của sản phẩm

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Hoàn thiện bảng 4.4 để tích lũy thêm từ vững bằng tiếng anh về bản vẽ kĩ thuật

TTThuật ngữ tiếng việtThuật ngữ tiếng anh
1Hình chiếu
2Hình cắt
3Bản vẽ chi tiết
4Bản vẽ lắp

=> Xem hướng dẫn giải


  • 243 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN