Công nghệ 8 VNEN bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Vì sao bản vẽ kĩ thuật phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất chung?

2. Một bản vẽ kĩ thuật có những tiêu chuẩn chung nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khổ giấy

Thực hiện yêu cầu:

1. Hãy cho biết việc quy định khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn?

2. Sử dụng bút chì và thước kẻ hãy chia các khổ giấy chính ra từ khổ giấy A0 (hình 2.2)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tỉ lệ

1. Điền cụm từ nguyên hình, phóng to hay thu nhỏ vào chỗ trống

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng của vật thể đó. Tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật quy định tỉ lệ dùng trên các bản vẽ kĩ thuật có ba loại: Tỉ lệ ........... (1: 2; 1: 5; 1: 10; 1: 20; 1: 100), tỉ lệ ................. (1: 1) và tỉ lệ .............. (2: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; ...)

2. Đánh dấu x vào ô trống em cho đó là cơ sở để lựa chọn tỉ lệ khi trình bày bản vẽ kĩ thuật vào bảng 2.1

Khổ giấy
Bút vẽ
Điều kiện kinh tế
Điều kiện sản xuất
Kích thước của vật thể được biểu diễn

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nét vẽ

a. Các loại nét vẽ

Hãy nghiên cứu một số loại nét vẽ cơ bản trong bảng 2.2

Cho biết tên gọi một số nét vẽ cơ bản là: nét liền mảnh, nét đứt, nét lượn sóng, nét liền đậm, nét gạch chấm mảnh. Hãy điền tên các loại nét vẽ vào bảng 2.2

=> Xem hướng dẫn giải

b. Chiều rộng nét vẽ và cách vẽ

Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ hay không?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Ghi kích thước

Thực hiện yêu cầu:

1. Chọn đúng (Đ) hay sai (S) những thông tin về ghi kích thước vào bảng 2.3

Ghi kích thướcĐúng/ Sai
Đường kích thước được vẽ bằng nét liền đậm
Đường gióng kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ song song với đường kích thước
Chữ số kích thước chỉ trị số thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ
Kích thước độ dài dùng đơn vị và milimét và được ghi rõ trên bản đồ

2. Hãy cho biết ý nghĩa của các con số ghi trên các hình 2.4 a, b, c.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Quan sát hình 2.5, xác định tên gọi và ứng dụng của các loại nét vẽ được thể hiện trên hình để hoàn thiện bảng 2.4

Nét vẽTên gọiỨng dụng
A
B
C
D
E

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hai cách vẽ giao nhau của nét đứt/ nét chấm gạch nào trong hình 2.5 là đúng/ sai? Hoàn thiện bảng 2.5

Cách vẽĐúng/ Sai
A
B
C
D

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Sử dụng khổ giấy A0 để chia thành các khổ giấy A1, A2, A3, A4.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm hiểu một số tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật bằng cách hoàn thiện bảng 2.6

Tiểu chuẩn Việt NamQuy định về
TCVN 7285 : 2003
TCVN 8 - 20 : 2002
TCVN 7284-2 : 2003
TCVN 5705 : 1993

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN