Em hãy cho biết khi cầu chì bị cháy (đứt dây chảy) cần phải kiểm tra những gì trước khi thay dây chảy mới?

  • 1 Đánh giá

4. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

  • Em hãy cho biết khi cầu chì bị cháy (đứt dây chảy) cần phải kiểm tra những gì trước khi thay dây chảy mới?
  • Tại sao cần thay dây chảy của cầu chì đúng giá trị cho phép? Nếu thay dây chảy có trị số nhỏ hơn hoặc lớn hơn điều gì sẽ xảy ra?

Bài làm:

- Dây cầu chì bị nổ là do có trục trặc ở tải, và cầu chì đã làm tốt việc của nó. Trước khi ta thay cầu chì mới, phải kiểm tra và khắc phục vấn đề ở tải. Một khi dây chì đang dùng làm việc tốt, tại sao ta phải thay bằng một cái khác để phải đặt câu hỏi và suy nghĩ. Dây đồng độ dẫn khác, nhiệt độ nóng chảy khác, và người ta sẽ dùng làm dây cầu chì cho một loại cầu chì khác.

- Cần thay dây chảy của cầu chì đúng giá trị cho phép vì dây chảy thường được làm bằng chì và có quy định dòng điện định mức. Nếu thay dây chảy có trị số nhỏ hơn vì dây chảy sẽ nóng chảy và làm đứt mạch điện vì dòng điện tăng quá dòng định mức. Ngược lại, ta cũng không thay dây chảy có trị số lớn hơn vì như thế có thể gây ra đám cháy.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN