Công nghệ 8 VNEN bài 5: Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay - Sách VNEN công nghệ lớp 8 tập 2 trang 25. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Với kiến thức đã được học và hiểu biết thực tiễn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Đặc điểm khác biệt chủ yếu giữa phương pháp gia công kim loại bằng tay và phương pháp gia công kim loại bằng máy là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy mô tả cấu tạo của cưa sắt, đục sắt và dũa?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Có thể dùng cưa gỗ để cưa sắt được không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Cắt kim loại bằng cưa sắt cầm tay

(1). Tìm những điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo của ba loại cưa trên các ảnh a, c và d trong hình 5.1?

=> Xem hướng dẫn giải

(2). Tại sao khi lắp lưỡi cưa phải lắp để răng cưa ngược hướng với tay nắm?

(3). Tại sao răng cưa của lưỡi cưa rất nhỏ so với răng cưa của lưỡi cưa gỗ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đục kim loại

Đọc thông tin và quan sát hình 5.2

  • Nêu quy trình kĩ thuật khi thực hiện đục kim loại?
  • Tại sao hướng đánh búa cần vuông góc với má kẹp ê tô?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Dũa kim loại

Trả lời câu hỏi sau:

  • Nếu trong quá trình dũa mà dũa không được giữ thăng bằng thì bề mặt gia công sẽ như thế nào?
  • Khi đang dũa mà người dũa dùng tay gạt phoi trên bề mặt gia công sẽ xảy ra những hậu quả gì?
  • Tại sao tay cầm cán dũa phải là tay thuận?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Đọc lại nôi dung ở hoạt động trên và thực hiện yêu cầu sau:

  • Nêu cách chọn êtô khi cưa, đục và dũa kim loại
  • Nêu kĩ thuật cơ bản khi cưa, đục và dũa kim loại
  • Nêu những điều cần chú ý để đảm bảo an toàn khi cưa, đục và dũa kim loại

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu thực tiễn địa phương và trả lời các câu hỏi sau:

Mô tả một vài hoạt động của người thợ ở địa phương khi gia công cưa, đục và dũa kim loại mà em biết. Nhận xét về những điểm được và không được về kĩ thuật, về an toàn lao động.

Đề xuất ý kiến để khắc phục những hạn chế mà em vừa nêu trên.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem