Công nghệ 8 VNEN bài 6: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

  • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 32. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Với những kiến thức đã được học và hiểu biết thực tiễn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Hãy kể tên một số công việc trong lao động sản xuất mà sức người đã được thay thế bởi máy móc, thiết bị?

2. Em hiểu thế nào là ngành cơ khí?

3. Máy móc, thiết bị mang lại những lợi ích gì cho con người?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Một số khái niệm về cơ khí

Thực hiện yêu cầu:

1. Hãy kể tên một số máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp mà em biết

2. Hãy kể tên một số thiết bị dùng trong gia đình là sản phẩm của cơ khí chế tạo

3. Hãy kể tên một số cơ sở sản xuất thuộc ngành cơ khí ở địa phương em.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Thực hiện yêu cầu:

(Hình 6.1 trang 33, 34 sgk)

1. Với mỗi cặp hình ở cột bên trái và cột bên phải trong từng hàng ngang, so sánh về chi phí sức lao động, chi phí thời gian, năng suất lao động, chất lượng của sản phẩm

2. Kể tên những hoạt động được nêu trong cột trái của hình 6.1 có sử dụng sản phẩm cơ khí

3. Với các hình ảnh trong hình 6.1, hãy mô tả vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tầm quan trọng của ngành cơ khí trong nền kinh tế quốc dân

Trả lời câu hỏi:

1. Kể tên một số máy móc, thiết bị, công cụ là sản phẩm cơ khí mà em biết, được sử dụng trong một ngành nào đó như nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế...

2. Tại sao nói ngành cơ khí tạo điều kiện cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân phát triển?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Trả lời câu hỏi:

  • Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống?
  • Trình bày vai trò của ngành cơ khí trong nền kinh tế quốc dân?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

  • Kể tên các máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất cơ khí ở địa phương.
  • Kể tên các máy móc, thiết bị là sản phẩm cơ khí được sử dụng trong sinh hoạt gia đình.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN