Công nghệ 8 VNEN bài 8: Dụng cụ cơ khí

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8: Dụng cụ cơ khí - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 44. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Kể tên những dụng cụ cầm tay dùng trong gia công cơ khí?

2. Kể tên những loại thước đo thường dùng trong gia công cơ khí?

3. Để giữ cố định vật cần gia công, người ta thường sử dụng những dụng cụ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Trong số các dụng cụ trên hình 8.1, dụng cụ nào thuộc loại tháo, lắp; dụng cụ nào thuộc loại kẹp chặt, dụng cụ nào có thể sử dụng được cả hai chức năng

2. Hãy kể tên loại vật liệu chế tạo các dụng cụ nêu trong hình 8.1

3. Hãy cho biết búa và mũi đột thường dùng để làm gì?

4. Mỏ lết có ưu điểm và hạn chế gì so với cờ lê?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dụng cụ đo

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Thước cặp có đo được các sản phẩm, chi tiết có kích thước lớn hơn chiều dài của nó hay không?

2. Trong các compa đo trên hình 8.2 - d, compa nào là compa đo trong, compa nào là compa đo ngoài?

3. Tại sao các dụng cụ đo nêu trên hình 8.2 thường làm bằng thép mà không làm bằng nhựa, bằng gỗ?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Dụng cụ gia công

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Mô tả cấu tạo của bốn loại dụng cụ gia công nguội thông thường

2. Tại sao răng của lưỡi cưa sắt thường rất nhỏ so với lưỡi cưa gỗ?

3. Tên của các loại dũa được gọi theo cơ sở nào?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

  • Nêu khái quát nhiệm vụ của ba nhóm dụng cụ: tháo, lắp và kẹp chặt, đo và dụng cụ gia công
  • Nêu cách sử dụng mỏ lết
  • Kìm giữ và kìm nguội có điểm gì khác nhau cơ bản.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu thực tiễn ở địa phương và trả lời các câu hỏi sau:

  • Kể tên những loại dụng cụ cơ khí dùng trong sản xuất cơ khí ở gia đình, ở địa phương
  • Nêu những điểm cần lưu ý để đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng dụng cụ gia công cơ khí trong sản xuất, sinh hoạt gia đình?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN