Công nghệ 8 VNEN bài 2: Sản phẩm cơ khí trong gia đình

 • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Sản phẩm cơ khí trong gia đình - Sách VNEN công nghệ lớp 8 tập 2 trang 10. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

 • Thế nào là sản phẩm cơ khí được dùng trong gia đình?
 • Sản phẩm cơ khí được dùng trong gia đình thuộc loại được dùng trong sản xuất hay trong đời sống?
 • Hãy chia các sản phẩm cơ khí được dùng trong gia đình làm hai nhóm: nhóm máy, thiết bị và nhóm đồ dùng, dụng cụ.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm về sản phẩm cơ khí được dùng trong gia đình

 • Ngoài các sản phẩm đã nêu ở trên, hãy kể thêm tên một số sản phẩm cơ khí khác được dùng trong gia đình mà em biết?
 • Hãy chọn các sản phẩm cơ khí loại được dùng trong gia đình được mô tả trong các hình ở bài 1 và bài 2 và sắp xếp chúng theo nhóm: xây dựng, nấu ăn và sinh hoạt khác?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản phẩm cơ khí được dùng trong công trình xây dựng gia đình

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Ngoài các hạng mục công trình có trong hình 2.1, hãy kể thêm một số hạng mục khác có trong gia đình được làm bằng kim loại.
 • Trong các hạng mục công trình nêu trên, những hạng mục nào cần phải được theo dõi, bảo dưỡng thường xuyên?

=> Xem hướng dẫn giải

 • Trong gia đình em đã sử dụng những hạng mục công trình nào làm bằng kim loại, em có tham gia bảo dưỡng chúng không, cách bảo dưỡng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sản phẩm cơ khí được dùng trong nấu ăn gia đình

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Tại sao nói các thiết bị, dụng cụ được mô tả trong hình 2.2 không phải là sản phẩm cơ khí dùng cho sản xuất?
 • Trong số các thiết bị, dụng cụ được mô tả trong hình 2.2 có thiết bị nào được xếp vào loại đồ dùng điện?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Sản phẩm cơ khí được dùng trong các sinh hoạt khác của gia đình

Trả lời câu hỏi:

 • Hãy mô tả vật liệu kim loại của các chi tiết, bộ phận của các đồ dùng, dụng cụ trong hình 2.3
 • Nêu những điều cần lưu ý trong sử dụng, bảo quản các đồ dùng, dụng cụ được mô tả trong hình 2.3

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

 • Để giữ gìn, bảo dưỡng các sản phẩm cơ khí được dùng trong gia đình, em cần làm những việc gì?
 • Hãy chia 24 sản phẩm được nêu trong các hình 2.1, 2.2, 2.3 ra thành ba nhóm:
  • Những sản phẩm cần phải sơn bảo vệ ăn mòn: ..........................
  • Những sản phẩm không rửa được bằng nước: ...........................
  • Những sản phẩm hầu như không cần phải bảo dưỡng: ...................

=> Xem hướng dẫn giải

 • Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa sản phẩm cơ khí được dùng trong xây dựng và sản phẩm cơ khí được dùng trong nấu ăn

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu thực tiễn ở gia đình, trao đổi với người thân về một số vấn đề sau:

 • Cách giữ gìn, bảo quản các sản phẩm cơ khí được dùng trong công trình xây dựng của gia đình?
 • Cách giữ gìn, bảo quản các sản phẩm cơ khí được dùng trong nấu ăn của gia đình?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN