Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép đẳng lập: núi, ham, xinh, mặt, học, tươi

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 15 – SGK) Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép đẳng lập: núi, ham, xinh, mặt, học, tươi.

Bài làm:

  • Núi: núi rừng, núi non.
  • Ham: ham chơi, ham làm.
  • Xinh: xinh đẹp, xinh tươi
  • Mặt: mặt mũi, mặt mày
  • Học: học hành, học bài
  • Tươi: tươi vui, tuoi cười
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021