Soạn văn bài: Luyện tập sử dụng từ

  • 1 Đánh giá

Bài học này nhằm giúp các bạn nắm lại các quy tắc khi sử dụng từ trong câu. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Những nguyên tắc khi sử dụng từ cần nhớ:
1. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả
2. Sử dụng đúng nghĩa
3. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ
4. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp
5. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt
Dựa vào các nguyên tắc trên hãy:

1. Đọc kĩ các bài tập làm văn của em, tìm các loại lỗi về dùng từ trong từng bài viết và nêu cách sửa.
2. Trao đổi bài tập làm văn của một bạn trong cùng lớp, nhận xét về các trường hợp dùng từ không đúng nghĩa, không đúng tính chất ngữ pháp, không đúng sắc thái biểu cảm và không hợp với tình huống giao tiếp trong bài làm của bạn.


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan