Soạn văn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

  • 1 Đánh giá

Bài thơ "Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra" là cảnh tượng vùng quê trầm lặng mà không đìu hiu. Ở đây vẫn ánh lên sự sống của con người trong sự hòa hợp với cảnh thiên nhiên một cách nên thơ. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả

  • Trần Nhân Tông (1258- 1308) tên thật là Trần Khâm, con trưởng của Trần Thánh Tông, là vị vua thời Trần của Việt Nam ta.
  • Ông đã có những đóng góp rất lớn trong việc dựng nước và giữ nước.
  • Ông là một vị vua một anh hùng nổi tiếng nhân hậu thân ái.
  • Đồng thời ông cũng là nhà thơ tiêu biểu của thời Trần.
  • Năm 1299, ông về tu ở chùa Yên Tử và trở thành vị phật tổ thứ nhất của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

2. Tác phẩm

  • Hoàn cảnh sáng tác: bài thơ được viết khi nhà thơ có dịp về thăm quê cũ ở Thiên Trường.
  • Nội dung: Bài thơ là cảnh tượng vùng quê trầm lặng mà không đìu hiu. Ở đây vẫn ánh lên sự sống của con người trong sự hòa hợp với cảnh thiên nhiên một cách nên thơ, chứng tỏ tác giả là con người tuy có địa vị tối cao nhưng tâm hồn vẫn gắn bó máu thịt với quê hương thôn dã.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 76 - SGK Ngữ văn 7)Về thế thơ, bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra giống với bài thơ nào đã học? Hãy nêu một số đặc điểm của thế thơ đó và chỉ rõ những đặc điếm ấy đã thể hiện ở bài thơ này như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 77 - SGK Ngữ văn 7) Cụm từ “nửa như có, nửa như không” (bán vô bán hữu) có nghĩa là gì? Hãy hình dung quang cảnh được gợi lên ở câu thơ thứ hai.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: (Trang 77 - SGK Ngữ văn 7) Trong bài thơ, cảnh vật được miêu tả vào thời điểm nào trong ngày và gồm những chi tiết nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: (Trang 77 - SGK Ngữ văn 7) Qua các nội dung được miêu tả trong bài thơ, em có những cảm nhận gì trước cảnh tượng buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường và về tâm trạng cua tác giả trước cảnh tượng đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: (Trang 77 - SGK Ngữ văn 7) Sau khi hiểu được giá trị của bài thơ, em có suy nghĩ gì khi nhớ rằng tác giả là một ông vua chứ không phải là một người dân quê? Từ đó, em có thể nhận xét gì thêm về thời nhà Trần trong lịch sử nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1 – Luyện tập (Trang 77 - SGK Ngữ văn 7) Từ việc đọc - hiểu hai câu thơ cuối, băng trí tưởng tượng, hãy viết một đoạn văn khoảng 5 - 6 dòng đế tả cảnh mục đồng thổi sáo dẫn trâu về nhà khi chiều xuống.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nêu cảm nhận về bức tranh thiên nhiên trong bài thơ buổi chiều đứng ở phủ thiên trường trông ra

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra"

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan