Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tác giả sáng tác bài thơ trong hoàn cảnh nào?

 • A. khi vi hành qua vùng đất Thiên Trường.
 • B. khi tưởng nhớ tới mảnh đất quê hương ở Thiên Trường.
 • C. khi chuẩn bị rời mảnh đất Thiên Trường.
 • D. khi nhà thơ có dịp về thăm quê cũ ở Thiên Trường.

Câu 2: Phủ Thiên Trường nằm ở tỉnh nào?

 • A. Hà Nam
 • B. Bắc Giang
 • C. Hà Nội
 • D. Nam Định

Câu 3: Bài thơ có thể thơ giống với bài nào đã học trong chương trình?

 • A. Sông núi nước Nam.
 • B. Phò giá về kinh
 • C. Cây tre Việt Nam
 • D. Lượm

Câu 4: Tác giả Trần Nhân Tông là người như thế nào?

 • A. Một vị vua anh minh, sáng suốt
 • B. Một vị vua biết chăm lo đến đời sống của tướng sĩ
 • C. Một vị vua nhân từ, yêu thương muôn dân
 • D. Một vị vua gắn bó máu thịt với quê hương thôn dã

Câu 5: Bài thơ miêu tả cảnh vật vào thời điểm nào trong ngày?

 • A. Cảnh đêm
 • B. Cảnh buổi sớm
 • C. Cảnh chiều
 • D. Cảnh trưa

Câu 6: Bài thơ được viết theo luật và vần gì?

 • A. Luật trắc và vần bằng
 • D. Luật bằng và vần trắc
 • C. Luật trắc và vần trắc
 • B. Luật bằng và vần bằng

Câu 7: Quang cảnh làng quê được gợi lên ở câu thơ thứ hai qua từ “bán vô bán hữu”?

 • A. Bức tranh làng quê thanh bình, yên ả.
 • B. Bức tranh làng quê tràn đầy sức sống, tươi mới
 • C. Cảnh vật buổi chiều hiện lên nửa thực, nửa ảo tạo nên khung cảnh nên thơ.
 • D. Khung cảnh buổi chiều trên làng quê thần tiên, kì diệu như chốn bồng lai tiên cảnh.

Câu 8: Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ trong bài thơ như thế nào?

 • A. Rực rỡ và diễm lệ
 • B. Hùng vĩ và tươi tắn
 • C. Huyền ảo và thanh bình
 • D. U ám và buồn bã

Câu 9: Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ là

 • A. Kết hợp điệp ngữ và tiểu đối sáng tạo
 • B. Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa, lối tả ít gợi nhiều của thi pháp cổ
 • C. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra


 • 7 lượt xem