Trắc nghiệm Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Trắc nghiệm Ngữ văn 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

KhoaHoc mời các bạn cùng tham gia làm bài Trắc nghiệm Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất để ôn luyện môn Ngữ văn lớp 7.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất được KhoaHoc biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm bài học đồng thời kết hợp kiến thức nâng cao nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện môn Văn lớp 7. Học sinh luyện tập và tự đánh giá kết quả của bản thân đạt được bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi, dưới cùng của bài trắc nghiệm có phần xem kết quả để biết bài làm của mình.

Câu 1: Các câu tục ngữ có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Ngắn gọn, có vần và nhịp điệu
 • B. Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh
 • C. Là những kinh nghiệm trong quan sát các hiện tượng tự nhiên và trong lao động sản xuất.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Những câu sau đây câu nào không phải là tục ngữ? Vì sao?

 • A.Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.
 • B.Một nắng hai sương
 • C.Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.
 • D.Thân em như tấm lụa đào.

Câu 3: Ý nghĩa của câu tục ngữ: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng - Ngày tháng mười chưa cười đã tối" là gì?

 • A. Tính toán gieo trồng các giống cây, con cho phù hợp với thời vụ.
 • B. Giúp con người chủ động sử dụng thời gian để sắp xếp, tính toán công việc trong những mùa khác nhau trong năm.
 • C. Chủ động đối phó với những thiên tai trong các mùa khác nhau trong năm.
 • D. Nhắc nhở con người phải biết quý trọng thời gian.

Câu 4: Câu tục ngữ: "Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt" diễn tả điều gì?

 • A. Tháng bảy kiến bò, là có nắng to.
 • B. Tháng bảy có kiến bò thì hết lo lũ lụt.
 • C. Người dân lo sợ mưa to lũ lụt.
 • D. Tháng bảy (ở miền Bắc) hễ nhìn thấy kiến bò hàng đàn lên tường là dự báo sắp có mưa to, lũ lớn xảy ra.

Câu 5: Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa khuyên người dân lao động dự đoán được thời tiết, để chủ động trong việc gieo trồng, gặt hái, cày bừa..

 • A. Mau sao thi nắng, vắng sao thì mưa.
 • B. Tấc đất tấc vàng.
 • C. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
 • D. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.

Câu 6: Những kinh nghiệm được đúc kết trong các câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất có ý nghĩa gì?

 • A. Giúp nhân dân lao động chủ động đoán biết được cuộc sống và tương lai của mình.
 • B. Giúp nhân dân lao động có một cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ và sung túc hơn.
 • C. Là bài học dân gian về khí tượng, giúp nhân dân lao động chủ động dự đoán thời tiết và nâng cao năng suất lao động.
 • D. Giúp nhân dân lao động sống lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống và công việc của mình.

Câu 7: Ý nghĩa của câu tục ngữ "Mau sao thi nắng, vắng sao thì mưa." là:

 • A.Nếu trời nhiều sao thì hôm đó sẽ nắng, ít sao hôm đó sẽ mưa.
 • B. Nếu bầu trời quang đãng, nhiều sao thì trời hôm sau sẽ có nắng, còn trờinhiều mây, vắng sao hôm sau sẽ có mưa.
 • C. Trời nhiều hay ít sao sẽ gây ra thời tiết nắng và mưa
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Câu tục ngữ: "Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền" chỉ điều gì?

 • A. Thứ nhất làm ruộng, thứ nhì làm vườn, thứ ba đào ao (nuôi cá).
 • B. Thứ nhất đào ao (nuôi cá), thứ nhì làm vườn, thứ ba làm ruộng.
 • C. Thứ nhất đào ao (nuôi cá), thứ nhì làm ruộng, thứ ba làm vườn.
 • D. Thứ nhất làm ruộng, thứ nhì đào ao (nuôi cá), thứ ba làm vườn.

Câu 9: Ý nghĩa của câu "Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ." là

 • A.Khi trời màu vàng trời sẽ xảy ra hạn hán,
 • B. Khi chân trời có màu vàng là sắp có dông bão, phải lo chống giữ nhà cửa.
 • C. Khi chân trời màu vàng là sắp có mưa, cần giữ gìn nhà cửa
 • D. Khi chân trời màu vàng, cần ở im trong nhà.

Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

 

 • 161 lượt xem