Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Chủ đề của bài thơ là:

 • A. Đăng sơn ức hữu (lên núi nhớ bạn)
 • B. Vọng nguyệt hoài hương (trông trăng nhớ quê)
 • C. Sơn thuỷ hữu tình (non nước hữu tình)
 • D. Tức cảnh sinh tình (trước cảnh sinh tình)

Câu 2: Thể thơ của bài Tĩnh dạ tứ là gì?

 • A. Thất ngôn tứ tuyệt
 • B. Thất ngôn bát cú
 • C. Ngũ ngôn tứ tuyệt
 • D. Lục bát

Câu 3: Hai câu thơ đầu bài Tĩnh dạ tứ tả cảnh gì?

 • A. Miêu tả hình ảnh ánh trăng trong đêm thanh tĩnh
 • B. Miêu tả hình ảnh trăng và sương
 • C. Miêu tả nhân vật ngắm trăng
 • D. Miêu tả cảnh đêm khuya tĩnh lặng

Câu 4: Bài thơ được viết theo phương thức biểu đạt nào?

 • A. Tự sự.
 • B. Miêu tả
 • C. Biểu cảm
 • D. Biểu cảm qua miêu tả

Câu 5: Ánh trăng trong bài thơ có ý nghĩa nào sau đây?

 • A. Biểu hiện tình yêu thiên nhiên
 • B. Biểu hiện tình yêu quê hương sâu nặng
 • C. Biểu hiện tình quê của tác giả trong sáng như vầng trăng
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Nhận xét nào sau đây chính xác về bài thơ Tĩnh dạ tứ?

 • A. "Tĩnh dạ tứ" là một bài thơ Đường luật.
 • B. "Tĩnh dạ tứ" là một bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ.
 • C. Hai câu thơ sau tả cảnh thuần túy.
 • D. Bài thơ là nỗi niềm hoài hương của tác giả.

Câu 7: Bài thơ " Tĩnh dạ tứ" có những nét nghệ thuật đặc sắc nào sau đây?

 • A. Ngắn gọn, từ ngữ chọn lọc, tinh tế mà hàm súc.
 • B. Phép đối sáng tạo.
 • C. Dùng câu rút gọn lược chủ ngữ.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Biện pháp nghệ thuật chủ yếu nào được dùng trong bài thơ?

 • A. Phép đối
 • B. Phép tương phản
 • C. Phép điệp
 • D. Phép so sánh

Câu 9: Vầng trăng sáng trong thơ Lí Bạch thể hiện ý nghĩa nào sau đây ?

 • A. Biểu hiện tình yêu thiên nhiên
 • B. Biểu hiện tình yêu quê hương sâu nặng
 • C. Biểu hiện tình quê của Lí Bạch trong sáng, đầy ắp, nguyên vẹn như vầng trăng
 • D. Tất cả đều đúng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh


 • 44 lượt xem