Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Sau phút chia li

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Sau phút chia li. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Văn bản Chinh phụ ngâm khúc nguyên bằng chữ Hán là sáng tác của ai?

 • A. Nguyễn Trãi
 • B. Đặng Trần Côn
 • C. Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • D. Nguyễn Khuyến

Câu 2: Ai là dịch giả của tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc

 • A. Hồ Xuân Hương
 • B. Đoàn Thị Điểm
 • C. Bà huyện Thanh Quan
 • D. Nguyễn Khuyến

Câu 3: Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc được viết theo thể thơ nào?.

 • A. Lục bát
 • B. Song thất lục bát
 • C. Thất ngôn bát cú
 • D. Ngũ ngôn bát cú

Câu 4: Nội dung của đoạn trích Sau phút chia ly là gì?

 • A. Diễn tả cảnh chia tay lưu luyến giữa chinh phu và chinh phụ
 • B. Diễn tả hình ảnh hào hùng của chinh phu khi gia trận
 • C. Diễn tả tình cảm thủy chung son sắt của chinh phụ đối với chinh phu
 • D. Diễn tả nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau khi tiễn người chinh phu ra trận

Câu 5: Nội dung nào không được phản ánh trong tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc?

 • A. phản ánh thái độ oán ghét chiến tranh phong kiến phi nghĩa
 • B. phê phán chế độ nam quyền đã đẩy số phận người phụ nữ vào những bi kịch.
 • C. đề cao quyền sống của con người.
 • D. những khao khát tình yêu và hạnh phúc lứa đôi của con người.

Câu 6: Nghệ thuật nổi bật trong việc diễn tả nỗi sầu chia ly của người chinh phụ là?

 • A. Dùng lối nói đối nghĩa
 • B. Điệp từ ngữ
 • C. Những hình ảnh có tính ẩn dụ
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Màu xanhcủa sự vật nào không được miêu tả trong đoạn trích?

 • A. Mây
 • B. Núi
 • C. Nương dâu
 • D. Sông

Câu : Bài thơ có thể thơ gần giống với thể thơ của bài thơ nào sau?

 • A. Côn Sơn ca
 • B. Thiên Trường vãn vọng
 • C. Tụng giá hoàn kinh sư
 • D. Nam quốc sơn hà

Câu 9: Nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích là

 • A. Sử dụng tài tình nghệ thuật điệp, đối ngữ
 • B. Ngôn từ điêu luyện
 • C. Sử dụng các hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Sau phút chia li


 • 1 lượt xem