Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Chữa lỗi về quan hệ từ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Chữa lỗi về quan hệ từ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào có thể bỏ quan hệ từ?

 • A. Bạn Nam cao bằng bạn Minh.
 • B. Nó thường đến trường bằng xe đạp.
 • C. Nhà tôi vừa mới mua một cái tủ bằng gỗ rất đẹp.
 • D. Hãy vươn lên bằng chính sức mình.

Câu 2: Câu sau mắc lỗi gì về quan hệ từ?

"Qua bài thơ Bạn đến chơi nhà cho ta hiểu về tình bạn bình dị mà sâu sắc của nhà thơ."

 • A. Dùng quan hệ từ không đúng chức năng ngữ pháp.
 • B. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.
 • C. Thiếu quan hệ từ.
 • D. Thừa quan hệ từ.

Câu 3: Những lỗi thường gặp về việc sử dụng quan hệ từ?

 • A. Thiếu, thừa quan hệ từ
 • B. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa
 • C. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết
 • D. cả 3 đáp án trên

Câu 4: Câu này mắc lỗi gì về quan hệ từ “Qua bài thơ Bạn đến chơi nhà cho ta hiểu về tình bạn bình dị mà sâu sắc của nhà thơ.”

 • A. Thiếu quan hệ từ
 • B. Thừa quan hệ từ
 • C. Dùng quan hệ từ không đúng chức năng ngữ pháp
 • D. Dùng quan hệ từ không có tác dụng liên kết

Câu 5: … Còn một tên xâm lược trên đất nước ta… ta còn phải chiến đấu quét sạch chúng đi.

 • A. Không những… mà…
 • B. Hễ… thì…
 • C. Sở dĩ… cho nên…
 • D. Giá như… thì…

Câu 6: Thêm quan hệ từ vào câu “Nó chăm chú nghe cô giảng bài đầu đến cuối”?

 • A. Của
 • B. Và
 • C. Từ
 • D. Nếu

Câu 7: Trong những câu văn sau, câu nào thiếu quan hệ từ?

 • A. Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.
 • B. Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá người khác.
 • C. Con xin báo một tin vui cho cha mẹ mừng.
 • D. Nó chăm chú nghe kể chuyện ngay từ đầu đến cuối.

Câu 8: Trường hợp nào có thể bỏ quan hệ từ?

 • A. Vợ của tôi vừa mới mua một cái tủ gỗ rất đẹp
 • B. Hãy vươn lên bằng chính sức mình
 • C. Nó thường đến trường bằng xe đạp
 • D. Bạn Nam cao bằng bạn Minh

Câu 9: Trong những câu sau, câu nào không sử dụng quan hệ từ?

 • A. Ô tô bứt là phương tiện giao thông công cộng cho mọi người
 • B. Mẹ tặng em rất nhiều quà trong ngày sinh nhật
 • C. Tôi giữ mãi bức ảnh bạn tặng tôi
 • D. Sáng nay bố tôi làm việc ở nhà

Câu 10: Trong những câu sau, câu nào dùng sai quan hệ từ?

 • A. Trời mưa to và tôi vẫn tới trường.
 • B. Nó cũng ham đọc sách như tôi.
 • C. Giá hôm nay trời không mưa thì thật tốt.
 • D. Tôi với nó cùng chơi.

Câu 11: Trong những câu sau, câu nào dùng sai quan hệ từ?

 • A. Tôi với nó cùng chơi
 • B. Trời mưa to và tôi vẫn tới trường
 • C. Nó cũng ham đọc sách như tôi
 • D. Giá hôm nay trời không mưa thì thật tốt

Câu 12: Từ nào không thể điền vào chỗ trống trong câu văn sau

"Chị ấy báo tin vui ...cha mẹ mừng."

 • A. nhưng
 • B. cho
 • C. để
 • D. nên
Xem đáp án
 • 32 lượt xem