Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Từ Hán Việt (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 7 bài Từ Hán Việt(Tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Từ “viên tịch” để chỉ cái chết của ai?

 • A. Nhà vua
 • B. Vị hoàng thượng
 • C. Người rất cao tuổi
 • D. Người có công với đất nước

Câu 2: Câu sau có mấy từ Hán Việt:" Các vị bô lão vào yết kiến nhà vua"

 • A. 1
 • B. 2
 • C.3
 • D.0

Câu 3: Khi nói hoặc viết, không nên lạm dụng từ Hán Việt làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 4: Từ nào là từ Hán Việt trong câu:" Chiến sĩ hải quân rất anh hùng"

 • A. chiến sĩ
 • B. hải quân
 • C. anh hùng
 • D. Cả A và C

Câu 5: Chỉ ra các từ Hán Việt có trong các câu sau:" Hoàng đế đã băng hà"

 • A. Hoàng đế
 • B. Băng hà
 • C. đã băng hà
 • D. Cả A à B

Câu 6: Trong nhiều trường hợp, từ Hán Việt dùng để làm gì?

 • A. Tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính
 • B. Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ
 • C. Tạo sắc thái cổ, phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Từ Hán Việt trong câu “Trong những ngày đi lại để kết tình hòa hiếu, Trọng Thủy gặp được Mị Nương, một thiếu nữ mày ngài mắt phượng, nhan sắc tuyệt trần, con gái yêu của vua An Dương Vương” góp phần tạo sắc thái cổ xưa, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 8: Chỉ ra các từ Hán Việt có trong các câu sau:" Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà"

 • A. Phụ nữ Việt Nam
 • B. Việt Nam
 • C. Phụ nữ
 • D. việc nhà
Xem đáp án
 • 24 lượt xem